Integ CASH

integ

cash

PÉNZÜGYI TÖRZSEK
PÉNZÜGYI ALAPOK,
EGYEDI SZÁMLÁZÁS
BANKI KOMMUNIKÁCIÓ
FŐKÖNYVI MODUL

TÁRGYIESZKÖZ MODUL
PROFITCENTEREK KEZELÉSE,
DEVIZANEMEK KEZELÉSE
ONLINE SZÁMLA LEKÉRDEZÉS

Azért, hogy a szoftvert biztonságosan használhassák, rendszerfelügyelettel és hozzáférés védelemmel láttuk el, melyet a menünként korlátozható jogosultságrendszer biztosít. A Kereskedelmi- szervizszoftverrel közös a Törzsek rendszere, ami tartalmazza többek között az ügyféltörzset, a devizatörzset, az áfa kódok törzsét, jogcímeket, számlakeretet, késedelmi kamat törzset, stb.

A szoftver házi pénztárak, bankok és egyéb pénzeszközök nyilvántartására egyaránt alkalmas, kezeli a speciális tranzakciók (kompenzáció, kerekítés, letét, árfolyam különbözet), a különböző devizanemeket. Egyedi számla (nem a kereskedelmi folyamathoz kapcsolódó, nem készletmozgással járó tételek leszámlázhatósága) és pro-forma számla is készíthető. Az 5 dimenziós adatrögzítés, elemzés (vonatkozik a pénzügyben rögzített adatokra, ill. a kereskedelmi rendszerből automatikusan feladott tételekre) különböző szempontok szerinti lekérdezés, módosítások könnyen elvégezhetők.

  • Tetszőleges tételekről való számla készítés
  • Öntanuló számlasor lista
  • Különböző típusú számlák (belföldi, deviza EU országba, deviza 3. országba; ÁFA-val, ÁFA nélkül; végszámla, előleg, foglaló, részszámla, kötegelt, visszatartásos számla, proforma számla)
  • Ügyféltörzsben beállított fizetési, szállítási, minőségbiztosítási kondíciók, lejárt tartozás lista, kintlévőségi plafon követése
  • Teljes körű adatkapcsolat a rendszer pénzügyi részével, automatikus vevői bizonylat továbbítás, pénztárbizonylat kiállítás
  • Belső elszámolási rendszerű vállalat adatszolgáltatásának biztosítása

Amennyiben a számlavezető bankunkkal elektronikus kapcsolatban is állunk, akkor lehetőségünk van arra, hogy a program segítségével banki tranzakciókat is elvégezzünk a folyószámla modul adatainak felhasználásával.

A feladások a saját főkönyvi rendszerünk felé, készletkönyvelés esetén a főkönyvi modul felé gyorsan, ellenőrzéssel egybekapcsolva, pénzeszközönként valósulnak meg. Az ÁFA analitika a magyar jogszabályi előírásoknak megfelelő, visszaigénylés esetén a pénzügyi teljesítés dátumát is figyelembe vevő jól kidolgozott nyomtatvány rendszer kapcsolódik a pénzügyi program részhez.

A tárgyi eszköz modul alkalmas az immateriális javak és tárgyi eszközök nyilvántartására Az értékcsökkenés többféle leírási kulcs szerint elszámolható, akár napi szinten is. Az eszközök tetszés szerint aktiválhatók és inaktívvá tehetők. Kisértékű tárgyi eszközök nyilvántartása és elszámolása is könnyen elvégezhető. Az egyes eszközökhöz költséghelyek is hozzárendelhetők. Az értékcsökkenések és egyéb mozgások feladása a főkönyv felé biztosított.

A profitcenter a számvitelben olyan szervezeti egység, amely a szervezet vezetés-orientált felépítését tükrözi belső ellenőrzés céljából. A profitcenter szintű könyvelés a költségeken és a bevételeken alapul. Ezeket statisztikailag többszörös párhuzamos frissítéssel rendelik hozzá az összes logisztikai tevékenységhez és egyéb, egy profitcentrum szempontjából releváns kiosztáshoz.

Cégek esetén a programban használatra kerülő devizanemet kell itt felvinni. Ha beállítottuk őket, akkor választhatóvá válnak az érintett felületeken, pl számlázáskor. A felvitt devizanem törlése innen nem megengedett! Ha már egy adott devizanemben készült számla, az nem törölhető ki a rendszerből! Itt állíthatjuk be az adott napi árfolyamokat a rendszerben szereplő egyes devizanemekhez.
Ennek fontos szerepe van a devizás számlák, bevételek forintosításakor. Ha ez a törzs rendszeresen töltve van, akkor az adott naphoz tartozó forintos árfolyamok mindig betöltődnek a megfelelő mezőbe, nem kell őket fejből tudni és nyomon követni.

INTEG vállaltirányítási rendszerekhez kapcsolt Szállítói Számlabeolvasó Modul: (NAV oldaláról beolvasva) Szállítók által generált számlák hiba nélküli érkeztetése, beolvasása, (olvasási, elütési hibák elkerülése); Gyorsan kiderül, ha nem nekünk szállítják de ránk számlázták; Ha nem érkezett be még a papír számla, tudjuk kinn kell keresni, és mikor; Látjuk előre az érkező terméket a már kiállított szállítói számlák alapján; A bevételezést elő lehet készíteni, ezek alapján; A vevő értesíthető ezen információkból, hogy a rendelt terméke már úton van.