Integ Dealer

integ

dealer

ÜGYFÉLTÖRZS
TERMÉKTÖRZS
SZEMÉLYZETI TÖRZS
ÜZLETI ALAPFOLYAMATOK

CRM ÉRTÉKESÍTÉS
BESZERZÉS, LOGISZTIKA
PROJEKT MENEDZSMENT
IKTATÓ RENDSZER

A Tandofer Informatikai Kft. által fejlesztett integrált vállalatirányítási rendszerszoftver egyik legalapvetőbb modulja, az üzleti tevékenység modul biztosítja az üzleti alapfolyamatok informatikai úton történő lekezelését. Ez az alkalmazott munkafolyamatokat áttekinthetővé, szabályozottá, gyorsabbá teszi. Igény szerint további kiegészítő modulokkal, menürendszerekkel bővíthetők. Teljes körű kapcsolatot tart fenn a rendszerszoftver bármely más moduljával, így pl. a programban létrehozott bizonylatok adatait automatikusan továbbítja a Pénzügy, Házi pénztár, Készletkönyvelés modulokba és kétirányú adatcserét biztosít a Szerviz, Gyártás, Touchmonitor, Vonalkód modulokkal.

Partner adatainak rögzítésekor a minimálisan kötelező információkon felül rögzítheti a szerződések szerinti fizetési megállapodásait, szállítási kondícióit, kedvezmény beállításokat. Lehetősége van több rendszerű ügyfél címjegyzék felvitelére, ahol a megadott kategóriákat tetszőlegesen bővítheti. Besorolhatja ügyfeleit olyan szempontok szerint, amelyek később bármilyen lekérdezésben szűkítést jelenthetnek az adott csoportra nézve. Így nem jelent gondot az ügyféltörzshöz csatolt karbantartó résszel a vevőinkkel kapcsolatos akciók nyilvántartása – meghívók, ajánlatok, forgalmi adatok azonnali lekérdezése.Ügyféltörzsünkhöz a kapcsolattartók törzse fűzhető hozzá, amely a partnereinknél dolgozó összekötő személyek legfontosabb adatait, elérhetőségeit foglalja magában. Biztosított a szoftverből etikett címke nyomtatása adott (bizonyos szempontú) ügyfélkörről, vagy a kapcsolattartó személlyel bővített ügyféladatokról bármilyen nyomtatóra. A szoftverhez csatolt ügyféltörzs karbantartó rész több funkciót ölel át, többek között használatával elkerülhető a többször rögzített, azonos ügyfelek összevezetése, a már nem használatos ügyfél inaktivizálása, és pl. folyamatos adatkarbantartás végezhető, ahol a cél: az ügyfelek alapadatainak állandó naprakész szolgáltatása. Az így alakuló „ügyfél-áttekintettségi” státuszt a felhasználó részére eltérő színhasználattal is jelezzük az IntegDealer szoftvermodulok összességén.

Partner adatainak rögzítésekor a minimálisan kötelező információkon felül rögzítheti a szerződések szerinti fizetési megállapodásait, szállítási kondícióit, kedvezmény beállításokat. Lehetősége van több rendszerű ügyfél címjegyzék felvitelére, ahol a megadott kategóriákat tetszőlegesen bővítheti. Besorolhatja ügyfeleit olyan szempontok szerint, amelyek később bármilyen lekérdezésben szűkítést jelenthetnek az adott csoportra nézve. Így nem jelent gondot az ügyféltörzshöz csatolt karbantartó résszel a vevőinkkel kapcsolatos akciók nyilvántartása – meghívók, ajánlatok, forgalmi adatok azonnali lekérdezése.Ügyféltörzsünkhöz a kapcsolattartók törzse fűzhető hozzá, amely a partnereinknél dolgozó összekötő személyek legfontosabb adatait, elérhetőségeit foglalja magában. Biztosított a szoftverből etikett címke nyomtatása adott (bizonyos szempontú) ügyfélkörről, vagy a kapcsolattartó személlyel bővített ügyféladatokról bármilyen nyomtatóra. A szoftverhez csatolt ügyféltörzs karbantartó rész több funkciót ölel át, többek között használatával elkerülhető a többször rögzített, azonos ügyfelek összevezetése, a már nem használatos ügyfél inaktivizálása, és pl. folyamatos adatkarbantartás végezhető, ahol a cél: az ügyfelek alapadatainak állandó naprakész szolgáltatása. Az így alakuló „ügyfél-áttekintettségi” státuszt a felhasználó részére eltérő színhasználattal is jelezzük az IntegDealer szoftvermodulok összességén.

Az IntegDealer integrált vállaltirányítási rendszer törzsadatainak képező személyzeti törzs a törzsadatok egy speciális része. Önálló egységként is képes funkcionálni, de ezen keresztül valósul meg a rendszerszoftver üzemeltetési biztonsága is. Minden, vállalkozásánál foglalkoztatott munkavállaló személy rögzíthető, függetlenül attól, hogy a rendszerszoftvert használja-e vagy sem. Igény szerint kialakított munkacsoportok, munkakörök, beosztások, posztok vezethetőek fel, amelyhez minden egyes személyt hozzá lehet rendelni. Itt szükséges megadni a rendszer által biztosított 5 dimenziós adatrögzítési lehetőséget kihasználva a különböző szervezeti egység kombinációkat, amelyek mint önálló profitcenterek egy-egy költségviselő-költséghely párban, rögzítőkódot is megadva felparaméterezhetők. A munkacsoportokba felsorolhatók a rendszerszoftvert használó személyzet tagjai, s ezek a csoportok rendelkeznek a program egyes részeinek használati jogával. Így jól elhatárolható, hogy ki írhat ki anyagot, ki számlázhat, ki adhat kedvezményeket, ill. ki láthat bele a cég üzleti adataiba. Minden foglalkoztatott személy legfontosabb adata eltárolható az adatbázisban, fénykép kiegészítésével együtt. Különböző típusú munkaszerződés minták állnak rendelkezésre, amelyeket adott dolgozó személyhez rendelhetünk. A munkaszerződést így nem szükséges már külön nyilvántartani, követni, mert ennek lebonyolítását átveszi a szoftverrész. Minden egyes szerződésben történt változtatás esetén tárolásra kerül a korábbi sorszámozott verzió az új módosított szerződéssel együtt.

Az integrált ügyviteli rendszer használata során belső integráltsággal találkozik a felhasználó, amely lehetővé teszi az egyes modulcsoportokon belüli adat- és folyamat összehangolást. 5 dimenziós adatszerkezet A komplett ügyviteli rendszer egészén végigvonuló 5D – adatrögzítési, adatelemzési lehetőségeket biztosít.

E dimenziók: költséghely, költségviselő, munkaszám, egyedi azonosító, rögzítőkód szerinti bontást jelenthetnek azon felhasználók részére, akik szükségesnek tartják vállalkozásuk vezetése szempontjából a mélyrehatóbb, speciálisabb információk összegyűjtését, elemzését.

Az IntegCRM célja az ügyfelekkel való hatékony kapcsolattartás támogatása és kiszolgálása, az ügyfélre vonatkozó adatok összefogásán és naprakészen tartásán keresztül. A CRM modul egyszerre több funkciót is ellát: részben úgy működik, mint egy elektronikus névjegytartó, melyhez komplett ügyféltörténet- és feladatkezelő megoldások párosulnak.

Az ügyfélhez tartozó adatok és információk több dimenzió mentén történő tárolása nemcsak a kapcsolattartás minőségét optimalizálja, de alapot szolgáltat az ügyféllel kapcsolatos döntések meghozatalához, stratégiai lépések és irányvonalak kijelöléséhez.

 • Ügyfél adatok nyilvántartása (név, szállítási, számlázási, telephely címek, adószám, bankszámlaszám stb.)
 • Ügyfélhez (céghez) rendelhető kapcsolattartók nyilvántartása (személyek, beosztások, telefon, telefax, e-mail cím, stb.)
 • Ügyfélhez rendelt speciális kedvezményrendszer és egyedi árak kezelése, szerződés szerinti fizetési és szállítási feltételek, hitelkeret beállítása
 • Ügyfélkarbantartás: akciók kezelése, forgalmi adatok, ügyfél inaktivizálás, folyamatos adatkarbantartás – Ügyfél és ügyfél kapcsolattartó etikett címke nyomtatása
 • Ügyféllátogatások tervezése, megvalósításának nyomonkövetése, események dokumentálása
 • Azonnali ügyfél-élettörténet információk megjelenítése
 • Tevékenység-modulok közvetlen meghívása – Lekérdezések egyedi szerkesztése és eltárolása
 • Lekérdezések alapján generált automatikus feladatképzések
 • Rendelések, beszerzések támogatása készletfigyelési funkciókkal (rendelési ajánlás, minimum, maximum készletek)
 • Rendelési előrejelzések,
 • Automatikus időbeli rendelés-kielégítési elv
 • Különböző rendelési nyomtatványformák
 • Tetszőleges számú raktárkezelés
 • Minden típusú készletmozgás lekezelése (kapcsolat a készletkönyvelési modulhoz)
 • FIFO szerinti készletértékelési elv alkalmazása
 • Mennyiségi és egyéb, értékben történő készletlekérdezések
 • Készlettel kapcsolatos számla és szállítólevél összevezetések
 • Likvidáció, forintosítás
 • Fogyott és nem fogyott termékek
 • Gyári szám, beszállítói cikkszám hozzárendelése adott termékhez
 • Leltározási funkció (véletlenszerű leltár generálása, lokáció szerinti leltározás, teljes raktár leltár, eltérések listája)
 • Online mobil vonalkód olvasó eszközzel való kommunikáció

Az IntegDealer program Projektmenedzsment modul célja az lenne, hogy az árajánlat-kezelési és projektdiagram felületekkel segítséget nyújtva a ténylegesen megvalósításra és kivitelezésre kerülő operatív tevékenysége szoftveresen legyen lekezelve. A modul önmagában az IntegDealerben található meg, de az IntegCashben elérhető alapfunkciók használata által valósulhat meg a teljes körűség, amellyel a modul részletesen végigkísérné a kivitelezési folyamatot a beérkező árajánlatkéréstől egészen a végszámla elkészültéig. Alapvető információ a modul használatakor: milyen nagyságú cég részére ajánljuk, tervezzük a modul bevezetését és használatát, mert ez alapvetően két utas megoldást kell, hogy biztosítson egyetlen változó paraméter eldöntésével. A gyakorlati tapasztalatok alapján azt mondhatom, hogy nagyobb az igény az egyszerűbb megoldás alkalmazására, mint a bonyolultabb, részletesebb feldolgozottságot igénylő megoldásra.

Bejövő, kimenő, belső iratok adminisztrálása (legfontosabb adataik rögzítése, rendszerbe sorolásuk, képek, dokumentációk hozzákapcsolása); Iktatási kategóriák, iktatási tárgyak, tárolási helyek · Paraméterezhető sorszámú, formátumú iktatási tömbök; Közvetlen kapcsolat a rendszer üzleti tevékenység moduljaival (projektrendszer alapján); Közvetlen kapcsolat a rendszer pénzügyi területén dolgozó moduljaival (havi iktatás, utólagos iktatósorszám generálás); ISO minőségügyi szabvány dokumentációs igényének biztosítása; Felelős személy részére történő delegálások, továbbküldések; Irattározás · Lekérdezési funkciók