integ century

Kedvencek

KEDVENCEK

TÖRZSEK
FELHASZNÁLÓI KÖR IGÉNYEI SZERINT

A rendszer szereplőit (termékek, pénzügyi alap számok, ügyfelek, raktárak, lokációk) leíró adatokat „Törzsadatok”-nak nevezzük. A törzsadatok a törzsállományba tartoznak és az SQL szerveren tárolódnak. Ezek segítségével válik képessé a rendszer a folyamatok kezelésére, megjelenítésére. A törzsadatok közötti művelet segítségével különböző összerendelések hozhatók létre, melyek az egyes törzsadatok közötti időbeli kapcsolatokat írjak le (pl. melyik felhasználó mely számlákat készítette). A törzsadatok felvitele és karbantartása általában felhasználók feladata. Olyan esetekben, amikor a rendszer üzembe helyezésekor nagy mennyiségű adat bevitelére van szükség, (pl. szállítói cikkek, új raktári lokációk), igény esetén Migrálás segítségével ezen adatok automatizált bevitele gyorsan megoldható.