integ century

Pénzügyi tranzakciók

PÉNZÜGYI

TRANZAKCIÓK

BANKI MŰVELETEK
PÉNZTÁRI MŰVELETEK
FOLYÓSZÁMLA KEZELÉS
KINTLÉVŐSÉG KEZELÉS
FŐKÖNYVI RIPORTOK,
ONLINE SZÁMLA KEZELÉS
ÁFA

INTRASTAT
TÁRGYI ESZKÖZÖK
TÁVSZÁMLA
PÜ BETÖLTÉSEK, ÉVES ZÁRÁS

A banki műveletek menüpont alatt található valamennyi, bankszámla kezeléssel kapcsolatos adatbeviteli mező, és lekérdezés. Az egyes bankszámlákat, melyeket a felhasználó cég kezelni kíván, először a Pénzügyi törzseken belül található Pénzeszközök, valamint Banki információk törzsben kell rögzíteni. Amennyiben egy felhasználó több céget is kezel a rendszerrel, nagyon fontos, hogy elsőként a un. Saját céget kell kiválasztani. Amennyiben egy felhasználó csak egy céget kezel a rendszerrel, a saját cég automatikusan beállítódik. A banki csomagok menüpont alkalmas a rendszeren belül az utalandó tételek figyelésére, kezelésére, valamint a banki csomagok összeállítására. Ez a menü akkor is használható, ha egy felhasználó nem alkalmazza a közvetlen banki kommunikációt, hiszen itt nyomon követheti az utalásra váró számlákat, kötelezettségeket, napra kész információt kaphat az illetékes vezető, hogy milyen esedékességgel mennyi fizetési kötelezettsége keletkezik a társaságnak.

A Pénztári műveletek menüben van lehetőség valamennyi készpénzes gazdasági esemény rögzítésére, a pénztárak kezelésére. A felhasználónál működő pénztárakat először a Pénzügyi törzsek, Pénzeszközök menüpont alatt kell paraméterezni (sorszám, devizanem stb.), csak a már beparaméterezett pénztárakat kezelhetjük a Pénztári műveletek menüpont alatt. Az időszaki pénztárjelentés, van lehetőség tetszőleges időszakra vonatkozó pénztárjelentés készítésére. Az egyes jelentéseket elmenthetjük, nyomtathatjuk, vagy tetszőleges formátumba exportálhatjuk.

A rendszerben a Folyószámla kezelési lekérdezésekben van lehetőség az egyes partnerek folyószámláinak lekérdezésére, az egyes bizonylatok pénzügyi teljesítéseinek nyomon követésére, pontozások kezelésére, korosított listák, valamint partner folyószámlák és egyenleg közlők kiállítására. Az összesített Partner pontozási információ nézet alapbeállítása úgy lett kialakítva, hogy adott saját cégben az adatok Partnerekre összesítve legyenek láthatóak függetlenül attól, hogy az adott partner az egyes tranzakciókban vevő, vagy szállítói pozícióban szerepel. Így ebből a nézetből látható, hogy adott partnerrel összesen milyen gazdasági tranzakciók történtek (amelyek folyószámlásak), és azoknak jelenleg mennyi az egyenlege.

Rendszerünkből a számlák lejárati dátumának alkalmával, vagy akár előtte indítható figyelmeztető, felszólító levél a kiegyenlítés időbeni lekezelésére. Ez egy automatikusan, előre paraméterezett és beállított folyamat, melyet minden partner megkap, számla lejárta után pedig a nem fizető partnerek folyamatos emlékeztetőt kapnak.

A főkönyvi paraméter határozza meg, hogy az adott ügyfél felé kiállított vevői, illetve az ügyféltől érkező szállítói számla folyószámlás lába melyik főkönyvi számlára kerüljön. A belföldi főkönyvi paraméter esetén, ha vevői számlát állítunk ki az ügyfél felé, akkor 311. „Belföldi követelések főkönyvi számlán” kerüljön kimutatásra. Tetszőleges számú főkönyvi paraméter típus határozható meg a Paraméterek alatt található Partner főkönyvi parméter menüben. Amennyiben a könyvelési főkönyvi számok a rendszer bevezetése során meg vannak határozva, akkor lehetőség van a számlák közötti keresésre, gyűjtésekre, szűrésekre a főkönyvbe már föladott számlák között. Mivel minden táblázat exportálható tetszőleges formátumba, ezekből a gyűjtésekből, szűrésekből utólag bármilyen kimutatás is készíthető.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2018. július 1-jétől hatályos 10. számú mellékletében foglaltak szerint adatszolgáltatási kötelezettség terheli az adóalanyt. Az adatszolgáltatás nem csupán a rendszerünkben történik, regisztráció is szükséges hozzá a NAV online számla webes felületen. A beküldés elindításának tényét tudják ellenőrizni. Ez még nem azonos a befogadással, annak visszaigazolásával. A beküldéshez tartozóan a Beküldve mezőben a folyamat indításának időpontja található meg. Ilyenkor a rendszer automatikusan próbálkozik a NAV adatbeküldés indításhoz egy új kommunikációs csatorna megnyitását engedélyeztetni, amely egy pár perces folyamat végén egy engedélyezett csatorna, az úgynevezett „token” jön létre. A Beküldés státusz ekkor OK-ra vált. A token megérkezéséig kiállított, nem beküldött számlákat gyűjtőben kezelve majd egyszerre be tudjuk küldeni. Megindul a NAV részére az adatszolgáltatás. A beküldött adatokat ezek után a NAV elemzi, bevizsgálja, és ez alapján dönti el a rendszerük, hogy milyen válaszüzenetet küldjön vissza a visszaigazolás keretén belül.

A program alapbeállítása szerint amennyiben szállítói számlát iktatunk, már az első lépésnél berögzíthetjük a rendszerbe a számla ÁFA adatait. Van lehetőség azonban – figyelembe véve a cégek működési sajátosságait – arra is, hogy tetszőlegesen határozzák meg azt a work flow szintet, ahol rögzíteni kívánják az áfa adatokat. Ezt azért fontos, jól átgondolni és kialakítani, mert az iktatás/work flow során rögzített Áfa adatokból készül az Áfa analitika a rendszerben. Természetesen lehetőség van az iktatás során rögzített Áfa adatok módosítására a könyvelés előtti ellenőrzés során, de már a rendszer felépítése elején meghatározható az ÁFA törzs és azok beállítása cikkenként.

A KSH felé történő Intrastat adatszolgáltatási kötelezettség az EU tagállamokból behozott termékekre az Intrastat Modul alatt történik, az EU előírásoknak megfelelően, a KSH által igényelt kérdőív szerint. Az alkalmazására azokban az esetekben van szükség, amikor egy terméket a beszállító devizában számláz ki számunkra (ez lehet akár külföldi, akár belföldi beszállító). Devizás számla bevételezésekor csak a devizás árak állnak rendelkezésünkre. Lényeges viszont, hogy ezeknek a termékeknek is meglegyen a tényleges forintos beszerzési ára. A beszerzési ár kikalkulálásához tudni kell a forint és a deviza között érvényes árfolyamot és egyéb járulékos költségeket, amelyek a termék forintos beszerzési árát befolyásolják, így például a vámköltséget százalékos formában vagy összeg szerűen, és egyéb forintos költségeket, mint pl. szállítási díj stb.

A Tárgyieszköz Modul egy professzionális eszközként áll a rendelkezésére, mellyel eszközeit átláthatóan és egyszerűen nyilvántarthatja. Könyvelje le az értékcsökkenéseket, készítsen kalkulációkat és értékelje ki a kapott adatokat! A tárgyi eszköz modullal átfogó képet kap az eszközállományáról, mely első sorban az egyértelműségével és az átlátható megjelenésével nyeri el a bizalmát. A hierarchikus bontást tetszőleges mélységig építhetjük fel. Az eszközcsoportok neveit és a csoportba tartozó tárgyi eszközök ÉCS feladási paramétereit rögzíthetjük, illetve a kapcsolódó módosításokat, törléseket végezhetjük el. Az eszközcsoportokat érdemes a főkönyvi feladási jellemzőknek, pld az ÉCS kategóriáknak megfelelően kialakítani. Minden egyes tárgyi eszköz szempontjából meghatározzuk, hogy milyen főcsoportba akarjuk azokat sorolni. Listák betöltése könnyedén, Excel segítségével is történhet!

A koronavírus miatt hirdetett vészhelyzet mindannyiunk életét egy csapásra megváltoztatta, a kialakult helyzethez való alkalmazkodás a vállalkozásokat pedig egy teljesen új helyzet elé állította. A posták kikerülésével nagy mértékben csökkenthető a tömeges megbetegedések kockázata. A számlaforgalom és ahhoz kapcsolódó dokumentum-áramlás ma már könnyen elvégezhető személyes megjelenést nem igénylő, online megoldások igénybevételével. Miért előnyös az INTEG vállaltirányítási rendszerekhez kapcsolt Távszámla Modul:

  • Automata működésű, postamentes számlakiküldés, de mégsem elektronikus számlaforma,
  • A számla beérkezés a megfelelő szervezeti egységhez, vagy akár a Home Office-ban dolgozó személyhez történik meg, függetlenül a fizikai áruátvételtől,
  • Covid mentes számla érkeztetés, mindenki számára megnyugtatóan,
  • Postai költségmentes, takarékos, a modul ára 6-8 hónap alatt megtérülhet,
  • Kontrollálható adminisztrációs felület, ahol státuszok láthatóak,
  • A le nem töltött számlák automatikusan újra kiküldhetők,
  • Jogilag is elfogadható, a letöltés státusszal pénzügyi behajtás esetén a kiküldött e-mail és a státusz felülettel alátámasztható,
  • Akár egyéb (rendszerből kinyert vagy önálló) dokumentum csatolási lehetőséggel.

Rendszerünkben lehetőség van pénzügyi adatok betöltésére, évzárásra. Évzárás esetén Dátumtartomány időpontjait alapértelmezetten mindig a zárandó teljes évre kell beállítani! Lehetőségünk van az egyes számlaosztályok külön-külön történő zárására és nyitására. Ajánlatos is néhány számlaosztályokat külön kezelni, hiszen az ezek eltérő módon működnek, külön számlaszámokra zárjuk őket. Az ezekre való szűréshez speciális külön erre a modulra kialakított folyamatot használunk! A zárás folyamán bejelölhetjük, hogy „Csak az egyenleggel rendelkező számlákat” hozza a program a táblázatban, tehát csak azokat, amelyeket valóban kell zárni-nyitni!